Lindesby Trivselförening i Lindesby, Järnboås församling, Nora kommun