Medlemsinformation

 

Hur blir man medlem?

    Alla som bor i Lindesby kan bli medlem. Kontakta någon i styrelsen

 

Vad kostar det?

    Årsavgiften är 30 kr per medlem. Kontakta kassören.

 

Hur får man en egen Lindesbymail-adress?

    Alla medlemmar kan få en egen mailadress enligt följande mall:

    fornamn.efternamn@lindesby.se

    Du kan antingen få en egen maillåda eller en vidaresändning till en maillåda du redan har.

    Vänd dig till ordförande Karsten Larsen

 

Till Startsidan